Nest 7 / Ufo’s

Juf Jolien Vanherweghe – jolien.vanherweghe@spsdw.be

Juf Jolien geeft les bij de ufo’s.  Zoals elke klas heeft ook zij een digibord! Haar lesvoorbereidingen zijn top en vooral interactief. Wist je dat je leuk les kan geven met post-its? De juf is ook pedagogisch geschoold en heeft een fijn gevoel voor samen spelen en leven. Conflicten worden uitgesproken en over gevoelens wordt gepraat. Daar maakt de juf graag tijd voor vrij. Daarnaast is de juf ook te vinden voor creatieve projecten. Meten en wegen leer je vooral door te doen! Soms wanen we ons kleine professors die allerhande proefjes mogen doen. Metend rekenen, cijferen, spelling… alle thema’s komen aan bod.  Je nog eens laten onderdompelen in een thema? Ook dat kan. Die leuke projecten kondigen zich aan met een omgetoverde klasdeur en het is pas helemaal feest als ook een andere klas mee in het complot zit.

Links

Gimme: https://app.gimme.eu/o/vrije-basisschool-sint-paulus-sdw-sint-denijs-westrem/EPBhdiXFNqszkLXTr