Nesten

Klassen worden nesten

Wat vroeger een klas werd genoemd wordt nu een nest met een eigen klinkende naam. We beginnen dus bij de peuters en gaan in één lijn door tot en met het 6de lj. Een nest doet ons denken aan een veilige plaats waar elk kind binnen een beschermde omgeving kan ontwikkelen onder het wakende oog van de vaste leerkracht.

Samenwerking over de nesten heen (klas-overschrijdend werken) heten we vanaf nu familiewer-
king. Om kinderen kennis te laten maken met hun toekomstige leerkracht en/of te genieten van de vorige leerkracht zijn er brugmomenten. Deze worden georganiseerd tussen de aansluitende nesten die geen familie vormen.