Ouderraad

Doel en werking van de ouderraad Sint-Paulus SDW

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het schoolleven in al zijn aspecten te ondersteunen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school of het verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij de school staat hierbij centraal. Dit alles om samen aan het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te werken.

 • brugfunctie tussen ouders en school: weten ‘wat er leeft’ bij ouders en leerlingen
 • constructieve samenwerking tussen ouders en school bevorderen
 • ontwikkelen van communicatiekanalen en ontmoetingsactiviteiten tussen ouders
 • fondsenwerving ten voordele van de school
 • organiseren van/meewerken aan vormingsavonden

Hoe?

 • VERGADEREN: De ouderraad komt 5 x per schooljaar samen om vragen, bemerkingen en suggesties van ouders te bespreken met de school. De school informeert op zijn beurt de ouderraad over wat er speelt in de school en bespreekt deze.
  • Dinsdag 19/09 om 20u
  • Maandag 04/12 om 19u
  • Dinsdag 30/01 om 20u
  • Donderdag 19/04 om 20u
  • Dinsdag 12/06 om 20u
 • KLASAFGEVAARDIGDEN: Als ouderraad willen we de school helpen in haar netwerking rond communicatie. Door de werking met klasafgevaardigden is er een aanspreekpunt waardoor we dit netwerk voor elke klas trekken en onderhouden. De klasafgevaardigde is met andere woorden de spreekbuis tussen ouderraad/school en alle ouders van de klas en dit in beide richtingen. Op die manier willen we de betrokkenheid levendig houden waarbij samen kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften per leerjaar.
 • HULP: Ondersteunen van activiteiten of taken van of voor de school. Hierbij kan de klasverantwoordelijke initiatief nemen om andere ouders te sensibiliseren voor: helpende handen bij evenementen, assisteren en vervoer van leerlingen bij uitstapjes, enz.
 • WERGROEPEN: Thema’s die zowel door de ouders als door de school belangrijk gevonden worden. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in kleine groepjes zoals bijvoorbeeld dag van de leerkracht, verkeer en veiligheid, vormingsavonden, ontmoetingsactiviteiten als Cave St-Pol, …
 • OPBRENGSTEN: Bijdragen of zelf organiseren van evenementen zoals de quiz, koekjesverkoop,…

De opbrengst van deze activiteiten wordt integraal aangewend voor schoolprojecten.
Je kan ons aanspreken, mailen om je mening, vragen, bekommernissen kenbaar te maken.

Kernteam ouderraad 2017-2018

Voorzitter: Katrien Van Bever – katrienvanbever@hotmail.com – 0473/71 10 12
Ondervoorzitter & sponsoring: Christof de Vreese – christof.de.vreese@telenet.be – 0477/99.33.54
Penningmeester: Aagje Pype – aagjepype@hotmail.com – 0479/90 03 86
Coördinator werkgroepen: Annick Verstraete – annickenstany@gmail.com  – 0493/19 53 31

Namen klasafgevaardigden 2017-2018

Webmaster

Nico Joos – nico.joos@gmail.com